Proyectos

PROYECTO PARA EL CONCURSO DE CONCESIÓN DE LA OBRA: DESDOBRAMENTO DO CORREDOR CG-4,1 DO MORRAZO

CONTRATO DE SERVIZO PARA ESTUDO DE MOBILIDADE NA ÁREA METROPOLITANA DE A CORUÑA

PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN: AUTOVÍA AG-59 TREITO A RAMALLOSA- A ESTRADA

NOVO VIAL DE CONEXIÓN DO CORREDOR BRIÓN-NOIA COA AC-543 EN SAMPAIO (NOIA)

ACONDICIONAMENTO DA ESTRADA CP-0701, TREITO: PORTOMOURO- SANTA COMBA

PROYECTO DE TRAZADO E IMPACTO AMBIENTAL. RONDA NORTE DE PONTEVEDRA. TREITO; MOURENTE (N-541)- TILVE (N-550) Y VARIANTE DE ALBA. TILVE (N-550)- PO-531

PROYECTO DE TRAZADO
PROYECTO CONSTRUCTIVO
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA
PROYECTOS MODIFICADOS Nº 1 Y Nº 2
PROYECTO COMPLEMENTARIO Nº 1
V.A.C. BRIÓN-NOIA (A CORUÑA). PRIMER TRAMO : BRIÓN- MARTELO

PROYECTO DE LICITACIÓN: COLECTORES XERAIS DE SANEAMENTO E EDAR DE AUGAS RESILUAIS DE GANDARIO, BERGONDO (A CORUÑA)